KIA NA SLOVENSKU POMÁHÁ K ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH

Společnost Kia Motors Slovakia (Kia) ve spolupráci s Městem Žilina a Městským dopravním inspektorátem přispěla ke zlepšení podmínek pro chodce procházejících přes vyznačené průchody. Projekt vznikl v roce 2011 v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců na silnicích ve městě Žilina zejména tam, kde je velký podíl pohybu dětí a starších lidí, případně invalidů. Celkově bylo přeznačení a zrekonstruovaných 11 průchodů ve městě a okolních obcích. “Město Žilina má zájem na zvyšování celkové bezpečnosti na silnicích ve městě, proto oceňuji tuto prospěšnou spolupráci.Jsem si jist, že nové přechody pro chodce s různými bezpečnostními prvky přispějí ke snížení nehodovosti a tím k ochraně zdraví a života našich občanů, „konstatoval Igor Choma, primátor města Žilina. “Koncept rekonstrukce přechodů pro chodce jsme podpořili z důvodu neustálého zvyšování hustoty v silničním provozu. I když je naším hlavním záměrem výroba automobilů, uvědomujeme si také důležitost pasivní bezpečnosti chodců, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, „řekl Eek-Hee Lee, prezident a CEO společnosti Kia Motors Slovakia.Úpravy stávajících průchodů byly realizovány obnovením vodorovného dopravního značení s doplněním vodících pásů pro nevidomé po celé délce průchodu až na přilehlé chodníky se zvýrazněním průchodu červeným nátěrem a vstupem na průchod, který je zajištěn jako bezbariérový. Z důvodu zpomalení vozidel je před přechody na vozovku nastříkaná psychologická brzda s „balotinou, která opticky a zvukově vede řidičů ke snížení rychlosti v jízdě. Upravené průchody zvýrazňuje i svislé dopravní značení na podkladní reflexní desce se žlutozeleným fluorescenčním podkladem s dvojicí výstražných LED světel. Osvětlení přechodu pro chodce je řešeno asymetrickými svítidly bílé barvy, které svou vyzařovací charakteristikou v pozitivním kontrastu zdůrazňují chodce na přechodu. Na některých přechodech byly osazeny i výstražné LED prvky přímo do vozovky, čímž podtrhly viditelnost průchodu i za snížených světelných podmínek. Společnost Kia Motors Slovakia přistupuje zodpovědně k problematice vedoucí ke zlepšení kvality života v žilinském regionu, ve kterém působí, prostřednictvím podpory mobility, životního prostředí, vzdělávání, bezpečnosti a podpory dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců.