KIA PATŘÍ MEZI NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ZNAČKY

Kia byla letos poprvé zařazena mezi nejlepší globální ekologické značky. V žebříčku ´50 Best Global Green Brands´, který sestavuje Interbrand, Kia hned napoprvé obsadila 37. místo. Nejnovější uznání ze strany společnosti Interbrand následuje krátce poté, co se Kia objevila také v prestižním hodnocení značek ´100 Best Global Brands 2012´, a sice na 87. místě. Podle studie 50 Best Global Green Brands 2013 se Kia od roku 2006 v rámci strategie řízení soustředí na ekologický management společně s důrazem na kvalitu a design. Díky této iniciativě učinila Kia obrovský pokrok z hlediska provozních vlastností svých vozů. Zde se zaměřila především na snižování spotřeby paliva a dosažení dlouhodobého cíle vyrábět vozidla s nulovými emisemi. Díky těmto snahám je Kia vnímána jako lídr v oblasti trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.


„Z našeho pohledu jsou nejlepší ekologické značky takové, které jsou nejen významné a průkopnické, ale také ziskové, etické a především zodpovědné v oblasti ekologie. Tleskáme snaze společnosti Kia Motors, která je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj ve všech aspektech jejích globálních aktivit, což ji prosadilo mezi Nejlepší globální zelené značky v roce 2013,“ řekl Jez Frampton, generální ředitel společnosti Interbrand. Kia přispívá k ekologické mobilitě zaváděním nejmodernějších zelených technologií pod hlavičkou EcoDynamics. Plní s předstihem globální emisní předpisy a průběžně snižuje průměrnou spotřebu paliva celé své modelové řady. Do této sféry spadá také vývoj hybridních pohonů pro modely Kia Forte v Koreji a Kia Optima na globálních trzích, dále vývoj hybridních vozů s možností vnějšího dobíjení, elektromobilů a dokonce také vozidel s palivovými články na vodík.

Kia rovněž prosazuje zlepšování ochrany životního prostředí u dodavatelů, ve vlastních výrobních závodech, i v rámci logistických operací. Je oceňována její snaha o minimalizaci vzniku škodlivin uvnitř svých provozů, za snižování spotřeby vody během výrobního procesu a za recyklaci více než 90 % odpadu vytvářeného během výroby v korejských závodech. Kia se také angažuje v oblasti společenské odpovědnosti. Své aktivity slučuje pod sloganem „A Better Way to Go“, v jejichž rámci byl spuštěn mimo jiné projekt Green Light – globální iniciativa zaměřená na výstavbu škol a poskytování školních autobusů dětem bez přístupu ke vzdělávání. Projekt Green Light zahrnuje rovněž programy prevence nemocí a mobilní kliniky. Kia zvýšila v roce 2012 investice do oblasti společenské odpovědnosti meziročně o 15 %. Tae-Hyun (Thomas) Oh, výkonný viceprezident a provozní ředitel společnosti Kia Motors Corporation, uvedl: „Kia Motors i nadále investuje celosvětově značné prostředky do trvale udržitelného růstu v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.“


„Ve všech našich závodech se snažíme vyrábět bezpečné, hospodárné a ekologické automobily a naše obchodní zvyklosti jsme přizpůsobili zaměření na trvale udržitelný rozvoj. Zaměstnanci Kia po celém světě tvrdě pracují na tom, aby byla zajištěna účinná ochrana životního prostředí ve všech aspektech našeho působení. Budeme i nadále investovat nemalé prostředky do podpory trvale udržitelné mobility,“ dodal Oh.